🖼️
  • Origame cho Android Game gấp giấy siêu hay cho Android
  • Đến từ nhà phát hành của game phi dao gây nghiện Knife Hit, Origame for Android là game mô phỏng độc đáo, trong đó nhiệm vụ của bạn là gấp giấy để làm chúng nằm gọn trong một đường nét đứt.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu