🖼️
  • OurHealth cho Android Ứng dụng chăm sóc sức khỏe từ xa

  • OurHealth cho Android là một ứng dụng chăm sóc sức khỏe, sẽ giúp cho bác sĩ, bệnh nhân và người thân kết nối trực tuyến để chia sẻ tình trạng sức khỏe hoặc tự động gửi cảnh báo khi có những dấu hiệu bất thường.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️