🖼️
  • Pichype cho Android App chỉnh sửa ảnh thú vị trên Android

  • 醒图 Pichype là một ứng dụng chỉnh sửa ảnh thú vị cho Android, có khả năng biến các bức ảnh của bạn trở nên độc đáo nhờ hàng trăm khung hình tuyệt đẹp, các bộ lọc, hiệu ứng cùng tính năng xóa nền dễ dàng, mạnh mẽ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu