🖼️
  • Phát hành: Madruga Works
  • Chỉ đạo 1 nhóm người xây dựng căn cứ trên hành tinh xa xôi trong game mô phỏng kết hợp với yếu tố chiến thuật và phiêu lưu Planetbase.
  • windows Version: 1.3.7
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 134