🖼️
  • PowerISO Công cụ nén và tạo file ISO

  • PowerISO 7.9 là một công cụ xử lý file ảnh mạnh mẽ cho đĩa CD/DVD hay BD; cho phép mở, giải nén, ghi đĩa, tạo, chỉnh sửa, nén, mã hóa, tách, chuyển đổi tập tin ISO và gắn file ISO vào các ổ đĩa ảo.
  • Xếp hạng: 4 90 Phiếu bầu
🖼️
  • PowerISO cho Mac Công cụ nén và tạo file ISO cho Mac

  • PowerISO cho Mac là công cụ xử lý ảnh mạnh mẽ cho phép bạn tạo, giải nén, nén, chỉnh sửa và chuyển đổi định dạng file ảnh ISO/BIN và ghi những file này với ổ đĩa ảo bên trong.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • PowerISO cho Linux Công cụ nén và tạo file ISO cho Linux

  • PowerISO cho Linux là công cụ nén file và tạo ảnh (image) cực mạnh cho phép bạn tạo, giải nén, nén, chỉnh sửa và chuyển đổi tập tin ISO và gắn file ISO vào các ổ đĩa ảo. Hầu hết những file đã được nén có thể được sử dụng trực tiếp mà không cần giải nén.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu