🖼️
🖼️
🖼️
 • Lan Admin Quản lý mạng LAN văn phòng
 • Lan Admin là một giải pháp quản lý mạnh mẽ cho mạng LAN văn phòng. Nó cung cấp một tập hợp các công cụ, cho phép quản lý và theo dõi người sử dụng qua mạng LAN dễ dàng hơn.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Total Network Inventory Quản lý mạng LAN
 • Total Network Inventory sẽ quét toàn bộ mạng LAN, truy vấn tất cả các server, máy tính trạm và các ứng dụng tìm thấy và ghi lại các thông tin cần thiết về các thiết bị có trong mạng LAN.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Seesmic for Android Quản lý mạng xã hội trên Android
 • Seesmic for Twitter and Facebook là một trong những ứng dụng đầu tiên và liên tục là một trong những ứng dụng Android tốt nhất để quản lý các trang mạng xã hội ở một nơi duy nhất.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • NETGEAR WiFi Analytics for Android Quản lý mạng wifi trên Android
 • Tín hiệu mạng wifi của bạn mạnh tới mức nào? Người dùng có thể sử dụng ứng dụng NETGEAR WiFi Analytics for Android để có được phân tích chuyên sâu, sẽ giúp bạn tối ưu hóa mạng wifi hiện tại hoặc mới mở rộng.
 • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️