Fing - Network Tools for Android Quản lý mạng cho điện thoại Android

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 628 KB
  • Lượt xem: 3.037
  • Lượt tải: 2.718
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 and up
Giới thiệu

Sinh ra từ phiên bản cũ của Look @ LAN Network Monitor, Fing - Network Tools là bộ công cụ cuối cùng cho việc quản lý mạng:

* Phát hiện mạng
* Dịch vụ quét (quét cổng TCP)
* ping
* Tra cứu DNS
* Kết nối thử nghiệm TCP
* Địa chỉ MAC và thu thập nhà cung cấp
* Tùy biến lưu trữ tên máy chủ lưu trữ và biểu tượng
* Phát hiện kết nối
* Định vị
* Tích hợp ra mắt ứng dụng cho SSH, Telnet, FTP, FTPS, SFTP, SCP, HTTP, HTTPS, SAMBA.

Fing - Network Tools for Android

Fing - Network Tools for Android

Phương Lan

Liên kết tải về