🖼️
  • Ratool Công cụ quản lý quyền truy cập ổ đĩa ngoài

  • Ratool (Removable Access Tool) 1.4 là công cụ giúp người dùng quản lý tất cả các thiết bị lưu trữ ngoài. Ratool sẽ tự động kích hoạt hoặc vô hiệu hóa những ổ đĩa ngoài này để ngăn chặn đánh cắp dữ liệu.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu