🖼️
  • Phát hành: Nacon
  • Đắm mình trong thử thách của Roguebook - game roguelike kết hợp thẻ bài độc đáo từ nhà phát triển của Faeria và Richard Garfield, những người tạo ra Magic: The Gathering.
  • windows Version: Pre-Purchase
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 14