🖼️
  • Phát hành: Nguyễn Hồng Giang
  • SaleManager là phần mềm quản lý bán hàng miễn phí cung cấp nhiều tính năng cơ bản nhất hỗ trợ cho việc quản lý bán hàng bao gồm: quản lý kho hàng, khách hàng, công nợ và cả quản lý nhân viên.
  • windows Version: 1.3
  • Đánh giá: 211
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 71.309