🖼️
  • Phát hành: Shotcut
  • Shotcut 20.04.12 là ứng dụng chỉnh sửa video hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở. Phần mềm Shotcut hoạt động tốt trên hệ điều hành Windows.
  • windows Version: 20.04.12
  • Đánh giá: 44
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 31.390