🖼️
  • SideSync Kết nối máy tính và điện thoại Samsung
  • SideSync 4.7.5.203 là phần mềm kết nối máy tính với điện thoại với khả năng nhận thông báo của điện thoại trên máy tính và sử dụng nhiều tính năng khác của điện thoại trên máy tính.
  • Xếp hạng: 5 10 Phiếu bầu
🖼️
  • SideSync cho Android Kết nối Android Samsung với PC
  • SideSync là ứng dụng giúp kết nối các smartphone / máy tính bảng Android Samsung với máy tính, cho phép người dùng dễ dàng đọc các thông báo, nhắn tin từ PC và chia sẻ dữ liệu giữa hai thiết bị này một cách dễ dàng. Hiện ứng dụng hỗ trợ Android 4.4+ và miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️