🖼️
  • Snort Phát hiện xâm nhập mạng

  • Snort 2.9.16 là công cụ phát hiện xâm nhập mạng và bảo vệ hệ thống có hiệu suất cao, sử dụng ít tài nguyên hệ thống. Snort cũng có thể sử dụng như một công cụ sniffer và bộ ghi nhật ký hệ thống.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Snort for Linux Công cụ bảo mật hệ thống

  • Snort là một chương trình mã nguồn mở, miễn phí, nó có khả năng phát hiện sự xâm nhập mạng và ngăn chặn sự xâm nhập này bằng viêc thực hiện ghi các gói và phân tích lưu lượng theo thời gian thực trên các mạng IP.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu