🖼️
  • Lạc Việt mtd9 EVA Tra cứu Từ điển Anh - Việt

  • Lạc Việt mtd9 EVA là phần mềm từ điển tiếng Anh miễn phí phổ biến nhất Việt Nam. Lạc Việt mtd9 EVA ra mắt ngay từ thời kỳ đầu của máy tính và dần loại bỏ cuốn sách từ điển giấy quen thuộc đã nhận được rất nhiều yêu thích của người dùng.
  • Xếp hạng: 4 1.642 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Lạc Việt mtd10 CVH Từ điển Trung - Việt

  • Lạc Việt mtd10 CVH là bộ từ điển Trung - Việt với số lượng từ hơn 300.000 từ; mục từ bao gồm 3 bộ từ điển: Trung –Việt, Việt – Trung, Việt – Việt.
  • Xếp hạng: 4 87 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Từ điển Lạc Việt cho Android Từ điển Anh Việt trên Android

  • Từ điển thông minh là một ứng dụng hữu hiệu cho chiếc điện thoại thông minh của bạn. Không chỉ có kho từ Anh-Việt, Việt-Anh phong phú, từ điển thông minh còn có thêm một chức năng ưu việt là tích hợp sẵn bộ dữ liệu.
  • Xếp hạng: 4 96 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️