🖼️
  • TEUIDA cho Android Ứng dụng học Tiếng Hàn trực tuyến

  • TEUIDA cho Android là một ứng dụng học tập trực tuyến, hỗ trợ học nói Tiếng Hàn, sẽ giúp người dùng tăng cường kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Hàn thông qua các bài học, bài tập và hoạt động tương tác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • TEUIDA cho iOS Ứng dụng học Tiếng Hàn trên iPhone/iPad

  • TEUIDA cho iOS là một ứng dụng học tập, sẽ hỗ trợ người học phát âm tiếng Hàn bằng cách luyện nói từ những câu và từ cơ bản, cũng như giúp người dùng học thuộc và phát âm chuẩn âm tiết tiếng Hàn một cách nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu