🖼️
  • TextNow Nhắn tin, gọi điện miễn phí trên máy tính
  • TextNow là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí, không giới hạn từ máy tính Windows. Text Now hỗ trợ người dùng kết nối và liên lạc với bạn bè, người thân tại Mỹ, Canada và nhiều quốc gia khác.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️