🖼️
  • Thư viện pháp luật cho iOS Hệ thống văn bản pháp luật

  • Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng tra cứu cũng như áp dụng các văn bản pháp luật mới ban hành, Công ty Cổ phần LawSoft cho ra mắt phần mềm Thư viện pháp luật. Cho phép người dùng dễ dàng tra cứu văn bản pháp luật, cùng các tiện ích khác ngay trên chiếc dế yêu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️