🖼️
 • Phát hành: KEDMI Scientific Computing
 • tinySpell là tiện ích miễn phí gọn nhẹ giúp phát hiện ra lỗi chính tả trong khi soạn thảo văn bản. tinySpell không chỉ hoạt động trên các chương trình soạn thảo văn bản thông thường như Word hay Notepad...
 • windows Version: 1.9.63
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48.101
🖼️
 • Phát hành: KEDMI Scientific Computing
 • TinySpell 1.9.51 là tiện ích miễn phí gọn nhẹ giúp bạn phát hiện ra lỗi chính tả trong quá trình soạn thảo văn bản. TinySpell không chỉ hoạt động trên các chương trình soạn thảo văn bản thông thường như Word hay Notepad...
 • windows Version: 1.9.51
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.032