🖼️
  • Phát hành: MiSou Games
  • Towertale là game hành động 2D tập trung nhiều vào các trận đấu trùm. Hãy chiến đấu theo cách của bạn và thách thức boss của mỗi cấp, sau đó hé lộ bí ẩn nằm trên đỉnh tháp.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 04