🖼️
  • Phát hành: Google
  • Không chỉ là 1 công cụ biên dịch online thông thái, chương trình này còn tích hợp vô vàn tính năng này như Google Dịch chuyên ngành, Google Dịch nói, Google Dịch sang tiếng Việt, Google Dịch và đọc, dịch tiếng Anh sang tiếng Việt đúng ngữ pháp...
  • ios Version: 6.6.0
  • Đánh giá: 182
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 35.399