🖼️
  • Phát hành: Christian Kindahl
  • TUGZip là tiện ích miễn phí cho Windows, hỗ trợ nén và giải nén file disc-image. Ngoài ra, TUGZip còn sở hữu nhiều tính năng mạnh mẽ khác và tích hợp liền mạch cùng Windows Explorer.
  • windows Version: 3.5.0.0
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 17.588