🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Perfect Uninstaller

 • Với Perfect Uninstaller 6.3.3.9, bạn có thể tháo bỏ bất kì ứng dụng không cần thiết nào trong hệ thống một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Absolute Uninstaller

 • Absolute Uninstaller cũng tương tự như phần mềm Windows Add/Remove chuẩn nhưng lại mạnh mẽ hơn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Menu Uninstaller

 • Một ứng dụng cực kỳ nhỏ gọn cho phép bạn gỡ bỏ các chương trình trực tiếp từ nơi mà bạn đang có mặt, không cần phải qua nhiều khâu phức tạp, đó chính là ứng dụng Menu Uninstaller.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Handy Uninstaller

 • Handy Uninstaller là ứng dụng tháo gỡ đơn giản nhưng rất mạnh mẽ. Nó sẽ giúp bạn gỡ bỏ và loại các phần mềm không mong muốn khỏi máy tính của mình.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu