🖼️
  • VinBus cho Android Ứng dụng tra cứu lộ trình xe buýt

  • VinBus cho Android là một ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm xe buýt, sẽ cho phép người dùng có thể tra cứu thông tin về các tuyến xe buýt điện của VinBus, cũng như toàn bộ hệ thống xe buýt tại các thành phố.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • VinBus cho iOS Ứng dụng tra cứu thông tin xe buýt điện

  • VinBus cho iOS là một ứng dụng tra cứu xe buýt, người dùng sẽ cập nhật được những tin tức về thay đổi lịch trình của xe buýt hoặc thay đổi về lộ trình tuyến được cập nhật nhanh chóng, dễ dàng.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu