🖼️
  • Phát hành: Chucklefish
  • Lấy cảm hứng từ bom tấn Mộc Đế, trong game Wargroove, người chơi sẽ chỉ huy quân đội, tùy chỉnh chiến trường và thử thách bạn bè trong các trận đánh theo lượt cổ điển, cực kỳ chi tiết.
  • windows
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 265