🖼️
🖼️
🖼️
  • Refactor cho Android Game phòng thủ tháp chiến lược roguelite

  • Refactor là một trò chơi phòng thủ tháp roguelite, nơi bạn phải đưa ra nhiều lựa chọn chiến lược khi đối mặt với làn sóng của kẻ thù, cùng với việc tăng cấp sẽ buộc người chơi đưa ra quyết định chiến lược với chiến thuật thời gian thực.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu