🖼️
🖼️
  • Weverse cho iOS Mạng xã hội chính thức của fan BTS
  • Weverse for iOS là ứng dụng mạng xã hội kết nối các fan và nghệ sĩ, giúp họ đến gần nhau hơn và cùng nhau sáng tạo. Đây cũng chính thức là nơi fan BTS giao lưu, tương tác với thần tượng của mình.
  • Xếp hạng: 5 · 4 Phiếu bầu