🖼️
  • Phát hành: Caligari Games
  • Whateverland là game phiêu lưu point and click được vẽ bằng tay với hệ thống đối thoại phân nhánh, lối chơi phi tuyến tính, nhiều kết thúc khác nhau với lối chơi mô phỏng chiến thuật độc đáo.
  • windows Version: Pre-purchase
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 01