🖼️
  • WikiPlaces cho iOS Truy cập bản đồ Wikimapia trên iPhone/iPad
  • WikiPlaces for iOS là ứng dụng bản đồ Wikimapia miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch. WikiPlaces hỗ trợ định vị địa điểm, tìm đường đi, tìm địa chỉ... và nhiều công cụ chỉ đường hữu ích khác.
  • Xếp hạng: 4 · 1 Phiếu bầu