🖼️
  • Phát hành: Vitaly Pronkin
  • WikiPlaces for iOS là ứng dụng bản đồ Wikimapia miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch. WikiPlaces hỗ trợ định vị địa điểm, tìm đường đi, tìm địa chỉ... và nhiều công cụ chỉ đường hữu ích khác.
  • ios Version: 3.75
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 425