🖼️
  • Wordwall Công cụ tạo bài tập tương tác cho lớp học

  • Wordwall sẽ giúp giáo viên thiết kế các bài tập tương tác phục vụ cho công việc giảng dạy, có thể dùng để in hoặc trình chiếu PowerPoint, ví dụ như: trắc nghiệm, làm nhóm, bài tập đối sánh,...
  • Xếp hạng: 5 9 Phiếu bầu
🖼️