🖼️
  • Foxit PDF Editor Đọc PDF, chỉnh sửa PDF miễn phí

  • Foxit PDF Editor (tên cũ là Foxit PhantomPDF) là phần mềm chỉnh sửa file PDF đa năng và miễn phí trên máy tính, trợ tạo file PDF mới, xem PDF, chỉnh sửa và tùy biến dễ dàng.
  • Xếp hạng: 4 109 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • PDF Editor Mở và chỉnh sửa file PDF chuyên nghiệp

  • VeryPDF PDF Editor là ứng dụng hữu hiệu để xem, chỉnh sửa và chú thích PDF. Người sử dụng có thể tạo PDF từ các định dạng hình ảnh hoặc thậm chí hình ảnh trên clipboard hệ thống nhờ vào chương trình này
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Win PDF Editor Công cụ chỉnh sửa PDF

  • Win PDF Editor là một phần mềm xử lý PDF cho phép người dùng chỉnh sửa văn bản PDF bằng cách thêm chữ, chèn ảnh, xóa nội dung không cần thiết... trong tài liệu.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️