🖼️
  • Phát hành: T_T Games
  • Yeminj là game hành động đuổi bắt tính điểm cực vui dành cho máy tính. Chơi game Yeminj để tiêu diệt hàng ngàn kẻ thù trên đấu trường thu nhỏ, sử dụng kiếm kết hợp phép thuật độc đáo.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 01