SecretService 0.3 for Mac

Tải về
3 (1) Mizog Software Dùng thử 521 Dung lượng: 140,4 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.2/10.1/X 10.0/X 10.3/X 10.0 Server

SecretService cho phép người dùng giải mã văn bản trong mọi ứng dụng của Mac OS X chỉ bằng một cú click chuột. Chúng ta chỉ cần lựa chọn đoạn văn bản cần mã hóa hay giải mã rồi lựa chọn SecretService từ menu Services, sau đó đoạn văn bản thuần sẽ thay đổi ngay trong ứng dụng đó và đoạn văn bản được mã hóa sẽ xuất hiện dưới định dạng có thể đọc trong một cửa sổ mới.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 140,4 KB
  • Lượt xem: 524
  • Lượt tải: 521
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.2/10.1/X 10.0/X 10.3/X 10.0 Server
Liên kết tải về

Link Download chính thức: