Secured eDevice Kiểm soát cổng và các thiết bị

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Tính phí
 • Lượt xem: 13
 • Lượt tải: 06
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008
Giới thiệu

Secured eDevice là giải pháp hữu hiệu để giúp các doanh nghiệp quản lý cổng và thiết bị I/O hay thiết bị di động nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ dữ liệu.

Secured eDevice có thể cung cấp cho bạn công cụ quản lý toàn bộ những thiết bị I/O và thiết bị di động được sử dụng trong công ty. Nó sẽ thực hiện quá trình theo dõi và thực thi các chính sách kiểm soát thiết bị và truyền tải dữ liệu trên tất cả các máy tính trên hệ thống mạng nhằm cung cấp khả năng bảo vệ liên tục khỏi những nguy hại an ninh và mất mát dữ liệu. Các chính sách kiểm soát thiết bị có thể được điều chỉnh để khóa những thiết bị nhất định, hạn chế tùy chọn PrintScreen, giới hạn truy cập vào các tập tin hoặc nội dung tập tin, đồng thời giới hạn cấp phép truyền tải tập tin. Bảng quản lý trung tâm cung cấp các bản cập nhật về truy cập thiết bị và thay đổi dữ liệu, đánh dấu những nguy cơ an ninh tiềm tàng.

Secured eDevice

Lợi ích cho doanh nghiệp

Thực thi chính sách quản lý thiết bị trên tất cả các máy tính

Secured eDevice có thể phát hiện và khóa sự truy cập trái phép của người sử dụng khác vào các thiết bị I/O, hoặc sao chép các tập tin chưa được mã hóa. Nhân tố được cài đặt trên tất cả các máy tính, server và laptop trong hệ thống mạng sẽ thực hiện chính sách quản lý thiết bị mà được thiết lập cho máy tính và người sử dụng đăng nhập vào. Toàn bộ các thiết bị I/O luôn luôn được theo dõi và kiểm soát ngay cả khi máy tính đang ở chế độ ngoại tuyến, hoặc được kết nối với hệ thống mạng thông qua VPN.

Kiểm soát truy cập vào các tập tin và dữ liệu quan trọng

Secured eDevice cho phép admin khóa hoặc kích hoạt truy cập người sử dụng vào các tập tin hoặc nội dung tập tin quan trọng đồng thời thiết lập giới hạn trên dung lượng tập tin mà người sử dụng được phép truyền tải. Secured eDevice tích hợp với Secured eUSB để cung cấp công cụ ngăn chặn những tập tin chưa được mã hóa khỏi việc bị sao chép sang thiết bị di động (chẳng hạn như USB).

Đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu của người sử dụng

Người sử dụng có thể cần đến cấp phép tạm thời để truy cập vào thiết bị chưa mã hóa. Khi đó, quyền truy cập có thể được chỉ định cho người sử dụng ngay cả khi họ làm việc ngoại tuyến thông qua việc sử dụng công nghệ mật khẩu tích hợp. Yêu cầu cấp phép tạm thời được tạo ra bởi người sử dụng tại hệ thống và được chứng thực bằng cách sử dụng mật khẩu tạo ra từ bộ quản lý của admin.

Báo cáo đầy đủ cho việc tuân thủ và kiểm toán

Toàn bộ các truy cập vào thiết bị I/O cho dù là hợp pháp hay bất hợp pháp đều được ghi lại và lưu trữ tập trung nhằm cung cấp kiểm toán đầy đủ khi cần thiết. Các bản báo cáo có thể được tùy chỉnh để cho phép các admin dễ dàng theo dõi và phân tích tình trạng an ninh hệ thống mạng và hoạt động người sử dụng. Có sẵn nhiều tùy chọn khác nhau dành cho việc định dạng các bản báo cáo nhằm tích hợp dễ dàng với hệ thống quản lý doanh nghiệp.

Khóa toàn bộ truy cập nếu không được phép

Mỗi máy tính trên hệ thống mạng đều mặc định để khóa toàn bộ truy cập vào các thiết bị I/O và thiết bị di động cho tới khi người sử dụng đăng nhập. Khi người sử dụng đăng nhập vào hệ thống mạng, agent được cài đặt trên máy tính đó sẽ thực thi các chính sách quản lý cổng và thiết bị dành cho máy tính và người sử dụng. Các admin có thể kiểm tra những cấp phép kết hợp trên máy tính cụ thể để đảm bảo rằng những chính sách quản lý thiết bị có thể ngăn chặn tình trạng rò rỉ dữ liệu.

Quản lý những thiết bị đã được phê chuẩn

Secured eDevice theo dõi và khóa thiết bị di động (như ổ USB flash, ổ đĩa mềm, CD-ROM, DVD), thiết bị I/O (Bluetooth, Wireless, Smartphone, Palm, Windows Mobile, bộ đọc thẻ, thiết bị hình ảnh, modem, máy ảnh, máy in,…), và các cổng bao gồm 1394/Firewire, PCMCIA, hồng ngoại, nối tiếp (COM) và song song (LPT). Các admin có thể cài đặt cấu hình cho cả danh sách trắng và danh sách đen của những thiết bị cụ thể, ví dụ theo tên thiết bị, model thiết bị, hoặc số seri.

Các chính sách quản lý thiết bị hỗ trợ nhu cầu doanh nghiệp

Secured eDevice có thể hỗ trợ các nhà quản lý nghiên cứu tình hình sử dụng hiện tại của các thiết bị I/O trong công ty nhằm tạo tiền đề cho việc phát triển các chính sách quản lý thiết bị hỗ trợ nhu cầu doanh nghiệp. Các admin có thể xem toàn bộ cấp phép sẽ được áp dụng cho người sử dụng nào đó làm việc tại máy tính cụ thể, từ đó đảm bảo rằng các chính sách an ninh được thực hiện đúng. Các thông báo người sử dụng cuối có thể được dùng để thông báo và đào tạo người sử dụng về các chính sách quản lý thiết bị và giảm thiểu cuộc gọi tới bộ phận hỗ trợ.

Tính năng chính:

Quản lý nhiều thiết bị

Secured eDevice có thể quản lý truy cập người sử dụng vào lượng lớn thiết bị I/O và thiết bị di động chẳng hạn như modem, ổ USB, thẻ SD, MP3 và media player, ổ đĩa mềm, CD và DVD. Có các tùy chọn dành cho việc thiết lập quy tắc truy cập hệ thống mạng WiFi, hoạt động PrintScreen và thiết bị VMWare.

Quản lý tình hình sử dụng thiết bị

Admin có thể xác định những thiết bị I/O và thiết bị di động nào có thể được sử dụng trên các máy tính hoặc nhóm máy tính nhất định trên hệ thống mạng, và những thiết bị mà mỗi người hoặc nhóm người được phép sử dụng. Các cấp phép khác nhau có thể được thiết lập tùy thuộc vào người sử dụng đang làm việc trong văn phòng, từ nhà thông qua VPN link, hay làm việc ngoại tuyến. Các thiết bị cụ thể có thể được phê chuẩn để sử dụng, ví dụ như thiết bị USB hoặc CD-ROM. Người sử dụng có quyền đọc dữ liệu từ CD-ROM đã được phê chuẩn ngay cả khi quyền truy cập vào tất cả các CD khác đã bị khóa.

Quản lý và kiểm soát tập trung

Bảng điều khiển quản lý trung tập cung cấp các công cụ quản lý và quản trị dành cho thiết lập các chính sách kiểm soát thiết bị, quản trị người sử dụng, theo dõi tất cả các thiết bị trên hệ thống mạng, và báo cáo. Những sự kiện và cảnh báo an ninh chi tiết được hiển thị trong thời gian thực, giúp nó dễ dàng để xác định khi có vấn đề về an ninh. Admin có thể xem quan điểm cuối nào có tác nhân trên đó, status của nó, và thậm chí có thể tắt máy tính từ bảng điều khiển trung tâm khi có sự cố đáng ngờ.

Triển khai nhanh chóng trên tất cả các máy tính

Việc triển khai quản lý thiết bị trên tất cả các máy tính trong hệ thống mạng sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Secured eDevice đồng bộ hóa với Active Directory để đơn giản hóa quản trị người sử dụng và máy tính. Công cụ thông báo client thông minh tích hợp đảm bảo rằng các agent được cài đặt tự động khi có máy tính mới được thêm vào hệ thống mạng.

Xác định các chính sách quản lý thiết bị cho hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến

Secured eDevice cho phép các admin tạo ra những chính sách quản lý thiết bị và cổng khác nhau để thực thi khi người sử dụng làm việc trực tuyến, ngoại tuyến hay qua kết nối VPN. Bằng cách quét các địa chỉ IP người sử dụng và ghép nó với phạm vi IP đã xác định trước, Secured eDisk có thể nhận diện tình trạng kết nối của máy tính và áp dụng các chính sách quản lý thiết bị phù hợp.

Theo dõi và quản lý năng động vào mọi thời điểm

Những agent đã được cài đặt trên các máy tính điểm cuối vẫn hoạt động ngay cả khi máy tính đó không được kết nối với hệ thống mạng và không thể bị bỏ qua hay xóa bỏ bởi người sử dụng điểm cuối.

Hỗ trợ hot-plug

Những thiết bị I/O có rất nhiều phương thức plug-in khác nhau; ví dụ như một modem có thể được tích hợp vào trong máy tính, được cắm vào qua cổng USB hoặc kết nối qua GPRS. Tính năng Secured eDevice Hot Plug đảm bảo rằng chính sách khóa truy cập vào thiết bị I/O cụ thể được thực thi cho dù thiết bị đó được cắm vào như thế nào đi chăng nữa.

Khả năng mở rộng và sự linh hoạt

Secured eDevice có thể dễ dàng được mở rộng để hỗ trợ những yêu cầu doanh nghiệp bổ sung bởi các server phân nhóm. Việc tự động cân bằng tải qua nhiều server đảm bảo hiệu suất hoạt động tối đa và tính hữu dụng cao khi một trong những server đó không hoạt động. Thay vào đó, các server cụ thể có thể được chỉ định để thực hiện những tác vụ nhất định nhằm tối ưu hóa chu trình hoạt động.

Thông số kỹ thuật

Secured eDevice Agent

Phần cứng:

 • Bộ vi xử lý: Pentium 4 1.5 GHz.
 • Ổ đĩa cứng trống: 150 MB.
 • 32-bit và 64-bit.

Hỗ trợ hệ điều hành:

 • Windows 7 (Ultimate, Business, Enterprise).
 • Windows Vista SP 1 (Ultimate, Business, Enterprise).
 • Windows XP Pro SP 3.
 • Microsoft Windows 2008 Server.
 • Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition.

Yêu cầu chung:

 • Microsoft MSI Version 2 hoặc cao hơn.

Secured eDevice Server

Yêu cầu phần cứng tối thiểu:

 • Bộ vi xử lý: Pentium 4 2.8 GHz.
 • RAM: 1 GB.
 • Ổ đĩa cứng trống: 2 GB.
 • 32-bit và 64-bit.

Hỗ trợ hệ điều hành:

 • Microsoft Windows 2008 Server.
 • Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition.
 • Microsoft Internet Information Server với ASP.NET 2.0.

Hỗ trợ cơ sở dữ liệu:

 • Microsoft SQL 2008.
 • Microsoft SQL Express 2008.
 • Microsoft SQL 2005.
 • Microsoft SQL Express 2005.
 • Microsoft SQL 2000.
 • Microsoft MSDE 2000 (được cung cấp trên bộ cài đặt).

Yêu cầu chung:

 • Microsoft Internet Explorer 5.5 hoặc cao hơn.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: