Security Task Manager

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 ★ 47 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 9.926
  • Lượt tải: 9.837
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Giới thiệu

Security Task Manager thể hiện các thông tin chi tiết về tất cả các trình đang chạy (các ứng dụng, DLL's, BHO's và các dịch vụ). Đối với mỗi chương trình Windows, nó cải thiện Windows Task Manager, cung cấp: tên file và đường dẫn thư mục ,đánh giá mức độ rủi ro ,mô tả, thời gian khởi động, biểu đồ sử dụng CPU, các chức năng ẩn (ví dụ: giám sát bàn phím, giám sát trình duyệt hoặc các thao tác), lọai chương trình (ví dụ: cửa sổ hiển hình, chương trình khay hệ thống, DLL, IE-plugin, các dịch vụ khởi động).

Security Task Manager còn nhận ra các phần mềm ổ ảo, các dịch vụ, BHO và các chương trình ẩn trong Windows task manager.


Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo