SecurityPlus! 4.34.1

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 555 KB
  • Lượt xem: 726
  • Lượt tải: 719
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/98/2000/XP
Giới thiệu

Cho dù cẩn thận đến đâu khi mã hóa các tài liệu trong Word và bảng Excel, thì các thông tin về cá nhân vẫn còn lưu trong ứng dụng này. SecurityPlus là trình duy nhất có khả năng mã hóa cả trình ứng dụng lẫn các file dữ liệu. Một khi bạn tạo ra bản danh sách các chương trình cần bảo vệ, bạn có thể chạy các chương trình này ngay trong SecurityPlus. Bằng cách này bạn không còn phải quan tâm đến việc mã hóa các file mới tạo thành, vì mọi thứ đều tự động mã hóa ngay khi bạn thoát khỏi chương trình này. Chương trình hỗ trợ 24 dạng mã hóa, và còn cho bạn chọn lựa mức độ mã hóa mạnh hay yếu.

Theo Echip

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.