Sms Incremental Backup/Archive for Android

Tải về
3 (1) OW DEV TEAM Miễn phí 778 Dung lượng: 178 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

Ứng dụng toàn diện để sao lưu gia tăng và phục hồi message SMS. "Sms Backupe & Sms Restore" là một trong những công cụ sao lưu và phục hồi SMS an toàn và nhanh nhất hiện nay. Ứng dụng này có công cụ phân tích đám mây rất mạnh mẽ.

Sms Incremental Backup/Archive for Android

Các tính năng chính:

 • Sao lưu gia tăng và phục hồi các message SMS
 • Tự động sao lưu các message SMS
 • Tạo đường dẫn sao lưu
 • Gửi file sao lưu qua email
 • Xuất các message SMS đã sao lưu thành file TXT
 • Hiển thị nội dung sao lưu trên điện thoại
 • Sao lưu được tạo theo định dạng .bak & .txt
 • Lựa chọn chỉ sao lưu các cuộc hội thoại do người dùng chọn
 • Yêu cầu có Internet đối với quảng cáo
 • MMS vẫn chưa được hỗ trợ
 • Không thể sao lưu SMS lên Gmail.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 178 KB
 • Lượt xem: 784
 • Lượt tải: 778
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android OS