Snood

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,4 MB
  • Lượt xem: 2.820
  • Lượt tải: 2.812
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, DirectX 7.0 drivers
Giới thiệu

Snood(lọi tóc) là một game rất thú vị, nó kiểm tra kiểm tra sự hiểu biết hơn là những phản xạ của bạn...

Các ứng dụng có nhiều đặc tính mới và mức Armageddon level (Ngày tận thế). Mục đích của bạn là giải phóng tất cả các Snood bị mắc bấy. Nếu bạn nối 3 hoặc nhiều hơn những Snood thì chúng sẽ biến mất. Nếu những Snood nào không nối với đỉnh thì chũng sẽ rơi an toàn. Đừng để lâu quá, chính các Snood mà bạn phóng lên sẽ gây sự nguy hiểm đó.


Hình ảnh trong game SnoodTrungLan - Download.com.vn

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.