Sổ cái tài khoản chữ T Template Sổ cái tài khoản chữ T

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 39,3 KB
  • Lượt xem: 2.023
  • Lượt tải: 1.762
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Sử dụng sổ cái kế toán cơ bản này để đảm bảo các khoản ghi nợ và ghi có của bạn vẫn được cân đối. Các định dạng có điều kiện cho phép bạn dễ dàng nhận ra những giao dịch không cân, cho dù bạn có nhiều bút toán.

Sổ cái tài khoản chữ T

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về