Nhật ký chạy bộ Template Nhật ký chạy bộ

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 54 KB
  • Lượt xem: 110
  • Lượt tải: 80
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu này cung cấp một cách thức đơn giản để người chạy bộ theo dõi việc chạy bộ hàng ngày của họ.

Mẫu bao gồm một bảng Excel để nhập thông tin và một biểu đồ để có cái nhìn trực quan. Theo dõi khoảng cách, tốc độ và tổng số khoảng cách một cách trực quan theo tháng và ngày.

Nhật ký chạy bộ

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: