SpreadsheetConverter HTML/JavaScript Std

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 10,1 MB
  • Lượt xem: 900
  • Lượt tải: 888
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/NT
Giới thiệu

Cuối cùng thì bạn cũng có thể tạo một chiếc máy tính trực tuyến mà không cần hỗ trợ của chuyên gia lập trình. Tất cả những gì bạn cần là Microsoft Excel. Tính toán ngay trên Web. Chuyển đổi các bảng tính Microsoft Excel vào một trang web tính toán có giao diện đẹp. Không cần tới plugin. Sử dụng phần mềm độc đáo này, bất kì ai cũng có thể tạo các trang web tính toán tương tác. Giải quyết vấn đề của bạn khi sử dụng Microsoft Excel, và cho phép SpreadsheetConverter chuyển đổi chúng sang HTML với JavaScript được gắn sẵn. Không cần lập trình. Sử dụng nó để báo cáo chi tiêu, khảo sát, form đề nghị, form đăng ký, cố vấn tài chính, tính toán ROI.

Liên kết tải về