SwitchPro Widget for Android

Tải về

3 (1) Droid Shogun Tính phí 848 Dung lượng: 310 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

SwitchPro Widget là widget chuyển/bật đơn giản và rất dễ sử dụng. Nó hỗ trợ tùy biến màu icon và background, tùy biến số các nút/quản lý và lên lịch tắt/bật các tính năng.

SwitchPro Widget for Android

Hỗ trợ các hành động bật/tắt:

 • Wi-Fi
 • Data Connection
 • Bluetooth
 • Brightness
 • GPS
 • Auto-sync
 • Auto-Rotate
 • Screen Always On
 • Airplane Mode
 • Reload SD
 • Vibration/Silent
 • 3G-2G (shortcut)
 • Battery
 • Flashlight
 • Unlock Pattern
 • Reboot(rooted)
 • Speaker Mode
 • Auto-Screen Lock
 • 4G(EVO)
 • Mount SD
 • Wi-Fi Hotspot (2.2+)
 • USB Tether (2.2+)
 • Lock Screen (2.2+)
 • Wi-Fi Sleep Policy
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Tính phí
 • Dung lượng: 310 KB
 • Lượt xem: 858
 • Lượt tải: 848
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế