System Restore Control 2.0 Khôi phục hệ thống

Tải về

3 (1) Camtech 2000 Dùng thử 2.408 Dung lượng: 2,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Các thiết lập mặc định của Windows XP System Restore sử dụng đến 12% không gian đĩa, tạo một điểm khôi phục Restore Point cứ 24 giờ một lần và lưu giữ các điểm khôi phục cũ trong vòng thời gian là 90 ngày. Microsoft không cung cấp bất cứ sự điều chỉnh nào ngoại trừ một thanh trượt, nơi bạn có thể di chuyển vị trí của thanh trượt về giá trị mặc định 12% của nó. Điều này khiến bạn phải tốn một lượng lớn không gian không cần thiết để có thể sử dụng cho các mục đích khác. Chúng ta chỉ cần một điểm khôi phục tốt nhất gần đây chứ không cần đến các điểm khôi phục từ 3 tháng trước. Việc sử dụng các thiết lập phù hợp sẽ tiết kiệm được rất nhiều không gian đĩa. System Restore Control cho phép bạn có được sự điều khiển hoàn tất về cách hành xử của chương trình với nhiều sự điều chỉnh, nó cho phép:

 • Thiết lập lượng không gian đĩa cực đại được sử dụng là 1%.
 • Thay đổi thường xuyên các điểm khôi phục tự động nhiều đến 7 ngày hoặc ít là đến 3 giờ.

Các tính năng mới:

 • Liệt kê tất cả các điểm khôi phục có sẵn và các hoạt động khôi phục.
 • Tạo các điểm khôi phục.
 • Khôi phục hệ thống bằng các điểm khôi phục có sẵn.
 • Ngừng điều khiển, hữu dụng khi thực hiện thay đổi hệ thống hoặc cài đặt một ứng dụng nào đó mà bạn tin cậy.
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 2.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2,1 MB
 • Lượt xem: 2.695
 • Lượt tải: 2.408
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm