The Alchemist Tạo ra các phân tử

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 261,8 KB
  • Lượt xem: 455
  • Lượt tải: 449
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Trong The Alchemist sẽ có một mạng lưới nguyên tử carbon, hydro và oxy, bạn cần phải hình thành các phân tử bằng cách sắp xếp những nguyên tử theo một trình tự cụ thể. Ví vụ, 1 hydro, 1 oxy, 1 hydro sẽ tạo thành một phân tử nước.

The Alchemist

Có 4 loại phân tử bạn có thể hình thành như nước, carbon dioxide, methane, và kim cương. Khi các phân tử được hình thành, phân tử tạo nên chúng sẽ biến mất và nguyên tử mới xuất hiện. Trong mỗi cấp độ, bạn cần phải tạo ra một số lượng phân tử nhất định. Trò chơi sẽ kết thúc nếu bạn không tạo đủ các phân tử trong giới hạn thời gian.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: