🖼️ Webcam Video Capture 7.0 Phần mềm ghi hình webcam, quay video màn hình máy tính

🖼️

🖼️ CamStudio 2.7 Quay, ghi lại hoạt động màn hình máy tính

🖼️

🖼️ Freez Screen Video Capture Công cụ ghi lại hoạt động màn hình

🖼️

🖼️ Micro Video Capture 7.0.0.897 Ghi lại video từ webcam, Tivi

🖼️

🖼️ Applian Technologies Replay

🖼️

🖼️ Advanced Webcam Recorder 3.0 Công cụ ghi video giám sát

🖼️

🖼️ Gilisoft Screen Recorder 3.2 Phần mềm ghi video trên màn hình máy tính

🖼️

🖼️ Screenium for Mac 2.1 Ghi lại hoạt động máy tính cho Mac

🖼️

🖼️ 1AVCapture 1.9 Phần mềm thu hình trên máy tính

🖼️

🖼️ Ainishare Free Screen Recorder 1.0 Ghi lại hoạt động màn hình

🖼️