🖼️ Từ điển Anh Việt TFLAT cho Android 6.9 Từ điển tiếng Anh trên Android

🖼️

🖼️ Bkav eDict 1.0 Tra từ điển nhanh chóng

🖼️

🖼️ Từ điển Anh - Việt 1.0 Ứng dụng tra từ điển có hình ảnh, âm thanh

🖼️

🖼️ jDict cho Android 3.4 Từ điển Việt Nhật - Nhật Việt cho Android

🖼️

🖼️ Từ điển Anh Việt Offline TFLAT cho iOS 6.5 Ứng dụng tra từ điển TFLAT trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Từ điển Hán Việt cho Android 6.1 Tra cứu từ điển Hán Việt trên Android

🖼️

🖼️ Từ điển Lạc Việt cho iOS 4.6 Tra cứu từ điển trên iPhone/iPad/iPod

🖼️

🖼️ Dictionary Tooltip cho Firefox 1.7 Tra từ cực nhanh trên Firefox

🖼️
  • Phát hành: Rahul Jonna
  • Trong khi lướt Web, nếu có một vài từ không hiểu nghĩa, thay vì nhờ một từ điển trực tuyến, bạn có thể nhờ Dictionary Tooltip. Với phần mở rộng này, bạn chỉ cần kích đúp, hoặc bấm Ctrl+Shift+D sau khi lựa chọn một từ để xem nghĩa của chúng.
  • windows Version: 1.7.1-signed
  • Tìm thêm: Dictionary Tooltip Dictionary Tooltip tra từ điển tải Dictionary Tooltip

🖼️ Vietnamese - Korean Dictionary cho Android 1.2 Từ điển Việt - Hàn trên Android

🖼️

🖼️ 1TuDien Tra từ điển và dịch thuật trực tuyến

🖼️