Tiptoe for Mac

Tải về
3 (1) Zenopolis Dùng thử 212 Dung lượng: 1,5 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel

Ứng dụng riêng đầu tiên dành cho Mac mang lại tính năng duyệt cá nhân tới tất cả các ứng dụng. Tiptoe cho phép bạn chat, hiển thị các hình ảnh, bộ phim, chỉnh sửa dữ liệu và rất nhiều hành động khác với sự đảm bảo rằng các hoạt động của bạn sẽ không bị lưu lại. Nếu cảm thấy cần thiết, Tiptoe có thể dọn dẹp những hành động trước đó bạn đã thực hiện.

Phiên bản mới này có:

 • Hỗ trợ dành cho Adium
 • Hỗ trợ cho Transmission
 • Có thể mở, hiển thị các ứng dụng với icon thanh công cụ mới "Privacy"
 • Có thể mở và hiển thị các ứng dụng từ Dock
 • Khả năng thêm và loại vỏ các ứng dụng từ cửa sổ hiển thị chính
 • Cấu trúc thanh công cụ mặc định mới
 • Các cửa sổ ứng dụng được hỗ trợ sẽ hiển thị cả những ứng dụng được cài đặt và được kích hoạt
 • Nhớ cửa sổ Get Info có được mở hay không ở phiên làm việc trước
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,5 MB
 • Lượt xem: 219
 • Lượt tải: 212
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: