Tony Warranty - Phần mềm quản lý hoạt động bảo hành, sửa chữa

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 40,6 MB
  • Lượt xem: 2.957
  • Lượt tải: 2.908
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows
Giới thiệu

Phần mềm quản lý bán hàng Tony Warranty: quản lý hoạt động bảo hành, sửa chữa tại các công ty, doanh nghiệp kinh doanh điện tử, điện lạnh, thiết bị máy tính.

Phần mềm quản lý thông tin bảo hành được xây dựng để trợ giúp công tác bảo hành sản phẩm của doanh nghiệp bán ra trên thị trường. Phần mềm cho phép doanh nghiệp nắm được các thông tin chung và chi tiết về sản phẩm theo lô, chủng loại, số máy, ngày sản xuất, thời gian bảo hành… của sản phẩm đồng thời nắm được qúa trình sử dụng sản phẩm của khách hàng dựa trên các thông tin về bảo hành, bảo trì sản phẩm .

Phần mềm còn cho phép quản lý thông tin theo nhiều cấp, từ trung tâm bảo hành chính đến các đại lý, chi nhánh bảo hành ủy quyền qua các nghiệp vụ xuất kho, nhập kho và các báo cáo về thông tin bảo hành.

Phần mềm quản lý thông tin bảo hành được xây dựng để có thể triển khai cho nhiều loại hình công ty, sản xuất, phân phối, bán lẻ có chức năng nghiệp vụ bảo hành sản phẩm.

CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA PHẦN MỀM
1. Kho bảo hành

Phân hệ này bao gồm nhóm các chức năng quản lý về kho, danh mục kho, phiếu xuất, nhập kho, lập và phân loại linh kiện, quản lý số lượng linh kiện tồn, dư trong kho.

Tạo phiếu xuất nhập kho

Nghiệp vụ: Tạo phiếu xuất nhập kho chi tiết các thiết bị từ các kho chính đến các trung tâm bảo hành hoặc đại lý ủy quyền

Lập và quản lý danh mục linh kiện

Nghiệp vụ: Giúp người quản lý thêm các linh kiện mới vào các kho bảo hành trung tâm, lập danh mục phân loại các linh kiện trong kho theo các danh mục khác nhau.

Quản lý tồn, dư linh kiện trong kho

Nghiệp vụ: Hỗ trợ việc lập danh mục quản lý dư đầu kỳ, và tồn cuối năm trong mỗi kho linh kiện bảo hành chính.

2. Quản lý bảo hành

Các chức năng chính trong phân hệ này hỗ trợ các nghiệp vụ chính về bảo hành như viết phiếu sửa chữa bảo hành cho các trạm bảo hành, tạo và quản lý danh mục phiếu bảo hành, quá trình thanh toán và tổng hợp thanh toán cho mỗi trạm, trung tâm bảo hành, ngoài ra còn có các chức năng cho việc tạo danh mục các trạm bảo hành, danh mục phí bảo hành và danh mục các sản phẩm bảo hành.

Tạo phiếu sửa chữa bảo hành

Nghiệp vụ: Người quản lý có thể tạo phiếu bảo hành cho các trung tâm và đại lý hoặc viết phiếu bảo hành trực tiếp cho người sử dụng

Lập và quản lý danh mục phiếu bảo hành

Nghiệp vụ: Tạo và quản lý danh mục phiếu bảo hành từ các trung tâm bảo hành theo nhiều tiêu chí như kiểu máy, số sản phẩm , ngày hết hạn,…

Quản lý danh mục thanh toán và tổng hợp thanh toán

Nghiệp vụ: Tạo và quản lý việc thanh toán và danh mục thanh toán của các đại lý, trung tâm bảo hành theo năm hoặc thời gian(tính theo tháng) trong năm.

Quản lý danh mục phí bảo hành

Nghiệp vụ: Tạo và quản lý danh mục phí bảo hành theo sản phẩm, linh kiện và phương thức của từng loại bảo hành .
3. Các Báo cáo chính

Nhóm các chức năng trong phân hệ báo cáo bao gồm hệ thống các thống kê báo cáo chi tiết của nghiệp vụ sửa chữa bảo hành bao gồm: báo cáo kho(tổng hợp linh kiện , thẻ kho), tổng hợp linh kiện trạm cuối tháng, thông tin phiếu linh kiện bảo hành, thông tin linh kiện trạm, linh kiện hủy.

Báo cáo kho

Thông tin phiếu, linh kiện bảo hành

Thông linh kiện bảo hành của trạm bảo hành

4. Hệ thống

Phân quyền sử dụng hệ thống cho từng người dùng

Sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ hoặc khi có sự cố

Theo tonyvn