Tony Max - Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng, cafe

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 36 MB
  • Lượt xem: 4.039
  • Lượt tải: 3.985
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows
Giới thiệu

Phần mềm quản lý bán hàng, nhà hàng Tony M@x.

- Lập và in hóa đơn

- Tính thuế GTGT, chiết khấu, giảm trừ, khuyến mãi

- Báo cáo chi tiết

- Báo cáo tổng hợp