W32/CleanAntiAv Trojan Removal Tool

Tải về
  • Đánh giá:
    3,9 ★ 14 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 404 Byte
  • Lượt xem: 9.253
  • Lượt tải: 9.244
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Công cụ diệt virus này sẽ dò tìm và loại bỏ Trojan W32/CleanAntiAv và các biến thể của nó khỏi máy tính của bạn. Cleanantiav.exe sẽ dò tìm và loại bỏ hoàn toàn Trojan W32/CleanAntiAv khỏi hệ thống. Download cleanantiav.exe và lưu nó vào một sổ địa chỉ tạm thời. Kích đúp vào cleanantiav.exe để chạy ứng dụng. Thực hiện theo các bước hướng dẫn để dò tìm và loại bỏ Trojan W32/CleanAntiAv khỏi máy tính của bạn.

W32/CleanAntiAv Trojan Removal Tool

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.